برچسب: سید علی اصغر سلطانی

گزارش نشست آسیب شناسی نگارش دانشگاهی؛ چیستی ، آسیب ها ، راهکارها

photo_2017-07-12_00-25-35 گزارش نشست آسیب شناسی نگارش دانشگاهی؛ چیستی ، آسیب ها ، راهکارها گزارش نشست آسیب شناسی نگارش دانشگاهی؛ چیستی ، آسیب ها ، راهکارها photo 2017 07 12 00 25 35 748x282

شرج گزارش نشست به نقل از وبسایت انجمن علوم سیاسی ایران: آنشست "آسیب شناسی نگارش دانشگاهی ؛ چیستی ، آسیب ها ، راهکارها" با حضور دکتر علی اصغر سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، دکتر رحمانی زاده دهکردی و دکتر بابایی مدیر کمیته روش شناسی، سه شنبه 20 تیر 1396 در محل انجمن علوم سیاسی ایران به همت گروه روش شناسی انجمن برگزار شد. گزارشی از این نشست در پی می آید. دکتر بابایی مدیر کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران و مجری نشست ضمن تشکر از دکتر سلطاني و دکتر رحمانی زاده دهکردی با اشاره به اینکه این...

ادامه خواندن ←