یادداشتهای ادبی لوگوس :

تطابقت رنگ پس زمینه افزونه “تقسیم / عنوان” با پس زمینه ردیف فعلی را فراموش نکنید .