مجموعه گفتمان‌شناسی لوگوس

این مجموعه تحت نظارت علمی دکتر سید علی اصغر سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و دکتر مجید خسروی‌نیک عضو هیئت علمی دانشگاه نیوکاسل اداره می شود و هدف کمک به بهبود روشهای تحلیل گفتمان انتقادی، معرفی رویکردها، روشها، کاربردهای متاخرتر تحلیل گفتمان انتقادی به طور خاص و تحلیل گفتمان به طور عام است.

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟