پیشنهاد کتاب به لوگوس

نشر لوگوس، موسسه ای خصوصی است که در سال ۱۳۹۵ با مدیرمسئولی سید علی‌اصغر سلطانی، تأسیس شد. هدف اصلی لوگوس، فعالیت در راستای تولید محتوا برای گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای حول محور زبان و گفتمان است. بنابراین، تولید آثاری در حوزه‌های تحلیل گفتمان، نشانه‌شناسی، رتوریک، کاربردشناسی و زبانشناسی شناختی و علم زبان به معنای عام کلمه و کاربست آن‌ها در حوزه گسترده فرهنگ، سیاست، و اجتماع در ایران در اولویت نشر لوگوس قرار دارد.

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟