این مجموعه ترجمه مجموعۀ Very Short Introductions انتشارات آکسفورد است که به‌تدریج در انتشارات لوگوس ترجمه و به علاقه‌مندان ارائه خواهد شد. شعار این مجموعه کتاب‌ها این است که «توسط متخصصین ولی برای عموم مردم» نوشته شده است.